Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020 Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie” Działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”

Nazwa projektu:

Jump and Run

Beneficjent:

Akademia Rozrywki Iwona Sierotko

Wkład Funduszy Europejskich: 343 200,00 PLN

Całkowita wartość projektu: 767 520,00 PLN

Cel:

Celem projektu jest organizacja biegów dla dzieci i dorosłych przez przeszkody dmuchane, propagowanie aktywnego wypoczynku oraz promocja walorów turystycznych regionu.

Planowane efekty:

  • wzrost konkurencyjności i rozwój potencjału innowacyjności przedsiębiorstwa dzięki wykorzystaniu innowacyjnych, wyczynowych urządzeń dmuchanych, przeznaczonych do organizacji biegów przez przeszkody
  • wzrost zainteresowania aktywnym wypoczynkiem wśród społeczności
  • wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, dzięki promocji regionu, w którym przedsięwzięcia będą organizowane
  • wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej w skali krajowej